Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Giải thưởng Sáng tạo xanh lần thứ nhất

25-03-2019

 Nhằm động viên, khuyến khích giới trẻ tìm hiểu, sáng tạo, đưa ra ý tưởng, sáng kiến về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững, Tổng cục Môi trường phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức thực hiện " Giải thưởng Sáng tạo xanh" lần thứ nhất trên phạm vi toàn quốc.

 Đối tượng tham gia:

Tất cả thanh thiếu niên trong độ tuổi từ 06 - 30 là người Việt Nam (bao gồm: học sinh cấp tiểu học, THCS, THPT và sinh viên các trường trung cấp, cao đẳng và đại học), các thí sinh có thể tham gia với tư cách cá nhân hoặc theo nhóm (mỗi nhóm tối đa 03 người). Được chia thành các nhóm như sau:

+ Nhóm 1: Học sinh Tiểu học và Trung học cơ sở.

+ Nhóm 2: Học sinh Trung học phổ thông.

+ Nhóm 3: Sinh viên các trường Trung cấp, Cao Đẳng, Đại học và các đối tượng khác có độ tuổi từ 19 - 30 tuổi.

Khuyến khích các em ở miền núi, biên giới, hải đảo, dân tọc ít người tham gia.

 


CƠ QUAN CHỦ QUẢN: Trường Tiểu Học Số 4 Hưng Trạch

Địa chỉ: Xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

Email: th_so4hungtrach@quangbinh.edu.vn

Website: thso4hungtrach.edu.vn