Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Tổng cục Môi trường tổ chức Cuộc thi “Sáng tác ảnh về môi trường”

25-03-2019

Chủ đề của Cuộc thi "Sáng tác ảnh về môi trường" năm 2017 là “Sống hài hòa với thiên nhiên” với  khẩu hiệu “Góp một bức ảnh, một bằng chứng, một hành động vì môi trường Việt Nam” 

 

Cuộc thi “Sáng tác ảnh về môi trường” được Tổng cục Môi trường phối hợp với Hội nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức nhằm tuyển chọn các tác phẩm giàu tính nghệ thuật và ý nghĩa sâu sắc về môi trường; khơi dậy niềm đam mê, khả năng sáng tạo và tình yêu môi trường của cộng đồng, qua đó góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ thiên nhiên và môi trường; đồng thời, làm phong phú thêm nguồn tư liệu phục vụ công tác truyền thông bảo vệ môi trường.

Cuộc thi “Sáng tác ảnh về môi trường” được lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt tại Quyết định số 703/QĐ-BTNMT ngày 04 tháng 4 năm 2017 về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức các ngày lễ, sự kiện môi trường và đa dạng sinh học năm 2017. Cuộc thi được tổ chức với chủ đề “Sống hài hòa với thiên nhiên” và khẩu hiệu “Góp một bức ảnh, một bằng chứng, một hành động vì môi trường Việt Nam”


CƠ QUAN CHỦ QUẢN: Trường Tiểu Học Số 4 Hưng Trạch

Địa chỉ: Xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

Email: th_so4hungtrach@quangbinh.edu.vn

Website: thso4hungtrach.edu.vn